ΔΡΑΣΕΙΣ

Ο αθλητικός Σύλλογος Taekwondo Αγίου Δημητρίου συμμετέχει και διοργανώνει πλήθος από εκδηλώσεις και δραστηριότητες τόσο στον αθλητισμό όσο και στον πολιτισμό.
Ιδιαίτερη σημασία έχει για εμάς η ανάπτυξη υγιών χαρακτήρων και η σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των μέλλων αλλά και σε ευρύτερο κοινωνικό επίπεδο καθώς και η συμμετοχή σε πολιτιστικά δρώμενα που επιτελούν τους παραπάνω σκοπούς.

Ο σύλλογος μας διοργανώνει εκδρομές πολιτιστικού , αθλητικού και εκπαιδευτικού χαρακτήρα ημερίδες και μετέχει σε συνέδρια φορέων του αθλητισμού.
Επίσης μετέχει με ομάδες επιδείξεων σε κοινωνικές εκδηλώσεις άλλων φορέων και γενικότερα δίνει το παρόν ενεργά σε κάθε τομέα στον αθλητισμό στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Στο σύλλογο μας επίσης λειτουργεί τμήμα ποδηλασίας ελεύθερου χρόνου με συμμετοχές ποδηλατικούς γύρους Δήμων και άλλων φορέων καθώς επίσης και με την διοργάνωση ποδηλατικών εξορμήσεων τόσο εντός όσο και εκτός Αττικής. Σκοπός της συγκεκριμένης δραστηριότητας είναι η βελτίωση της φυσικής κατάστασης όσο και της σύσφιξης σχέσεων μεταξύ των μελλών του συλλόγου.

Share this Post!

About the Author : master


Send a Comment