ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΝ TKD ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 2010
Α/Α ΔΙΟΡΓΑΝΣΗ  - ΑΓΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΝΥΜΟ ΑΘΛΗΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΙΑΚΡΙΣΗ 
1 ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΤΑΘΛΗΜΑ TKD MASTERS 2010 3/7/10 ΛΕΒΑΝΤΗΣ ΑΝΤΝΗΣ ΠΑΝΠΑΙΔΕΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗ POOMSE
  ΙΛΙΣΙΑ   ΑΝΔΡΕΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΚΟΡΑΣΙΔΕΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗ POOMSE
      ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΚΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΠΑΙΔΕΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗ POOMSE
      ΠΑΝΑΓΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΚΟΡΑΣΙΔΕΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗ POOMSE
      ΑΝΤΖΑΚΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΝΠΑΙΔΕΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗ POOMSE
      ΑΝΤΖΑΚΑΣ ΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΠΑΙΔΕΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗ POOMSE
      ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΠΑΙΔΕΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗ POOMSE
      ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΝΠΑΙΔΕΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗ POOMSE
      ΓΙΑΤΡΑΣ ΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΠΑΙΔΕΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗ POOMSE
      ΜΥΡΙΛΛΑ ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΚΟΡΑΣΙΔΕΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗ POOMSE
      ΚΟΥΤΣΟΥΜΑΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΝΠΑΙΔΕΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗ POOMSE
      ΚΑΜΠΕΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΙΔΕΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗ POOMSE
      ΚΑΜΠΕΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΙΔΕΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗ POOMSE
      ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗΣ ΓΕΡΓΙΟΣ ΠΑΝΠΑΙΔΕΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗ POOMSE
      ΜΠΟΥΧΛΑΡΙΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗ POOMSE
      ΖΑΒΕΡΔΙΝΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΠΑΝΠΑΙΔΕΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗ POOMSE
      ΚΑΤΑΠΟΔΗΣ ΓΕΡΓΙΟΣ ΠΑΝΠΑΙΔΕΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗ POOMSE
      ΑΡΑΧΒΑ ΜΑΡΙΑ ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗ POOMSE
    ΑΓΝΙΣΤΙΚΟ ΠΑΣΤΡΑΣ ΚΝ.ΝΟΣ ΠΑΝΠΑΙΔΕΣ 2η ΘΕΣΗ
    ΑΓΝΙΣΤΙΚΟ ΓΛΥΚΟΣ ΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΠΑΙΔΕΣ 2η ΘΕΣΗ
    ΑΓΝΙΣΤΙΚΟ ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗΣ ΓΕΡΓΙΟΣ ΠΑΝΠΑΙΔΕΣ 2η ΘΕΣΗ
    ΑΓΝΙΣΤΙΚΟ ΜΑΓΙΟΡΚΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΙΔΕΣ 3η ΘΕΣΗ
    ΑΓΝΙΣΤΙΚΟ ΛΝΗ ΕΦΗ ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ 2η ΘΕΣΗ
    ΑΓΝΙΣΤΙΚΟ ΚΙΠ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ 1η ΘΕΣΗ
    ΑΓΝΙΣΤΙΚΟ ΧΑΛΥΒΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΘΗ ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ 3η ΘΕΣΗ
    ΑΓΝΙΣΤΙΚΟ ΚΥΡΑΝΤΖΗΣ ΙΑΝΝΗΣ ΠΑΙΔΕΣ  2η ΘΕΣΗ
    ΑΓΝΙΣΤΙΚΟ ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣ ΚΝ/ΝΟΣ ΠΑΙΔΕΣ 2η ΘΕΣΗ
    ΑΓΝΙΣΤΙΚΟ ΔΙΧΝΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΙΔΕΣ 2η ΘΕΣΗ
2 ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΤΑΘΛΗΜΑ ΠΟΥΜΣΕ  4/17/10 ΡΟΥΒΑΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ 3η ΘΕΣΗ
3 8o ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΤΑΘΛΗΜΑ ΠΟΥΜΣΕ  6/6/10 ΑΝΔΡΕΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΙΔΕΣ 3η ΘΕΣΗ
  ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ    ΜΠΑΤΖΑΚΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΑΙΔΕΣ 2η ΘΕΣΗ
      ΛΑΒΡΑΝΟΣ ΘΕΟΔΡΟΣ ΠΑΙΔΕΣ 2η ΘΕΣΗ
      ΑΝΤΖΑΚΑΣ ΙΑΝΝΗΣ ΠΑΙΔΕΣ 3η ΘΕΣΗ
      ΜΥΡΙΛΛΑ ΜΑΡΙΑ ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ 2η ΘΕΣΗ
      ΑΝΤΖΑΚΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΙΔΕΣ 2η ΘΕΣΗ
      ΓΛΥΚΟΣ ΙΑΝΝΗΣ ΠΑΙΔΕΣ 3η ΘΕΣΗ
      ΜΠΙΖΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ 3η ΘΕΣΗ
      ΜΑΝΙΑΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΝΚΟΡΑΣΙΔΕΣ 3η ΘΕΣΗ